Aktuelle projekter

sø- & parklandskab

Et tidligere opdyrket kulturlandskab med engdrag og tørvegravning danner rammer om et nyt sø- og parkområde

Nyere projekter

Fem igangværende projekter, påbegyndt i 2014-15 og forventes afsluttet i 2016

Græsser & stauder

Eksempler på store landskabsbede hvor prydgræsser og naturlige hurtig voksende stauder danner rumlige virkninger

Sommerhushave

Forskellige prydgræsser omkring den store terrasse der giver sommerhuset mere rum og forbinder den smukke udsigt over fredet engdrag.

Haven & landskabet

Et fritliggende hvidpudset stråtækt landhus i pagodestil og med formudtryk, kaldet japanisme fra 1970érne. Bygningen ligger på kanten af Midtjyllands..

sommerland sjælland

Revitalisering af forlystelsesparken Sommerland Sjælland i Odsherred med nye beplantninger, belægninger, plantekummer, bænke etc.

Nyt fra bloggen