Aktuelle projekter

stor landbohave III

Storslået udsigt over skovlandskab fra trelænget gårdbyggeri på havens bakketop og med kvadratiske bede i murstensbefæstelser, der samtidig danner varierede..

sø- & parklandskab

Et tidligere opdyrket kulturlandskab med engdrag og tørvegravning danner rammer om et nyt sø- og parkområde

Nyere projekter

Fem igangværende projekter, påbegyndt i 2014-15 og forventes afsluttet i 2016

Græsser & stauder

Eksempler på store landskabsbede hvor prydgræsser og naturlige hurtig voksende stauder danner rumlige virkninger

Haven & landskabet

Et fritliggende hvidpudset stråtækt landhus i pagodestil og med formudtryk, kaldet japanisme fra 1970érne. Bygningen ligger på kanten af Midtjyllands..

sommerland sjælland

Revitalisering af forlystelsesparken Sommerland Sjælland i Odsherred med nye beplantninger, belægninger, plantekummer, bænke etc.

Nyt fra bloggen