Aktuelle projekter

stor landbohave III

Storslået udsigt over skovlandskab fra trelænget gårdbyggeri på havens bakketop og med kvadratiske bede i murstensbefæstelser, der samtidig danner varierede..

lille funkishave

Moderne kubeformet hus i to plan med lille have og stor sammenhængende paletformet terrasse.

terrasseret have

En terrasseret have med rektangulære plæner og græs- og blomsterbede.

sø- & parklandskab

Et tidligere opdyrket kulturlandskab med engdrag og tørvegravning danner rammer om et nyt sø- og parkområde

Nyere projekter

Fem igangværende projekter, påbegyndt i 2014-15 og forventes afsluttet i 2016

Græsser & stauder

Eksempler på store landskabsbede hvor prydgræsser og naturlige hurtig voksende stauder danner rumlige virkninger