ARTS & CRAFT HAVE

Tilbage til projekter

Sted: Risskov ved Århus. Jordbund: Muldet lerjord. Karakteristika: Overdådige blomstrende bede i mange rum og med et væld af haveudsmykninger. Ejer: Claus Dalby

Opgaverne har over en årrække været opgraderinger af haveanlægget med arkitektonisk strukturering af havens arealer med bl.a. lindeallé, stammehække, trærækker, nye akser, stier, gangarealer, nye pladser og særområder, formændring af Jane Schuls hækforløb i taks med vandrette linjeforløb og bueaftrapninger som skulpturel kontrast til Claus Dalbys overdådige blomstersammensætninger. Endvidere en ny forsænket have til krukke arrangementer: “Sunken garden”, design og formgivning af pejs og bageovn, spejlbassin og senest design af nyt drivhus med befæstet udenomsareal.