græsser & stauder

Tilbage til projekter

Blomstrende engbede, blomstergræsbede eller landskabsbede, – fællesbetegnelser for livskraftige beplantninger med naturnære staudetyper, der er udvalgt i relation til jordbundsforholdenes næringsfattige vækstbetingelser. Bedene kan indpasses i landskabets topografi og danne rumlige virkninger på eksempelvis klippede plæner i respekt for eksisterende vækster. Formgivningen af bedene, i det organiske formsprog, fungere som fortsættelser af topografien og terrænets bløde kurver. Et mere geometrisk design, på en horisontal terrænflade kan fremhæve vegetationens naturlige vækstudtryk.

Mange af disse plantetyper udmærker sig ved den vitale vækstdynamik, og den processuelle kvalitet i vegetationens forskellige stadier, gør det således til en ekstra stor oplevelse at følge den, fra forårets spæde frembrud over sensommerens modning til planternes endelige og meget spektakulære forfaldsstadier i vinterhalvåret.