Nyere projekter

Tilbage til projekter

6 udvalgte projekter

 

  • Renoveringsprojekt ved Lindved Hovedgaard på Fyn, ny allé, gårdrum, væksthus, park og ålandskab
  • Nyt haveareal ved hvidpudset, længehus med stråtækt pagodetag og med udsigt over Østjysk sø- og agerlandskab.
  • Nyt haveanlæg ved Udstrup i Vestjylland; akser, stier, veje, befæstelser, alléer, levende hegn, busketter, blomsterbede etc.
  • Nyt haveanlæg med gårdsplads, orangeri, frugtlund, og græs- og staudebede i Østjysk sø-og skovlandskab.
  • Have- og landskabsrenovering i gammelt tørvegravsområde med enge og urørte skovområder
  • Ældre landbohave renoveres til nutidig udsigtshave med stort terrasseforløb med spejlbassin, græs- og staudebede.