EN KOLONIHAVE

Tilbage til projekter

Sted: Aarhus. Jord: Tung lerjord. Karakteristika: En uprætentiøs have med tre gamle frugttræer på en plæne, stier af gamle brugte betonfliser, blomsterbede og urtehave omkring et repareret træhus med nyligt isatte gamle genbrugsvinduer og døre.

Kolonihaven er vokset frit frem, groet op og skabt på stedet og justeret uden særlige forudgående streger og arkitektoniske linjeføringer. I takt med at de nødvendige behov og muligheder er opstået er haven realiseret. Det har været vigtigt at give plads til at kunne arbejde selvstændigt, men dog med nogle præcise rumlige haveafdelinger med læ for ophold, samt videreudvikle nogle af de eksisterende områder for dyrkning af urter og blomster. Haven er formet ud fra de forhåndenværende midlers principper, og ikke mindst; når lysten og tiden har tilladt det.