sø- & parklandskab

Tilbage til projekter

Sted: Østjylland DK. Areal: flere hektar Jordbund: mose- og tørvejord Karakteristika: Varieret landskabstype af eng, efterladte vandfyldte tørvegrave, plejet parkområde og urørt skovvegetation Ejere: privat.

Tegnestuen arbejder på en helhedsplan for området, hvor der indkalkuleres en ny infrastruktur og arealer for nye boliger. I de overordnede principper søges at fastholde de eksisterende landskabsværdier ved en nænsom justering med bevidst skelnen mellem havekarakter i de husnære miljøer, hvor sø- og parklandskabet danne respektfuld overgang til det omgivende landskab.

Opgaven påbegyndes i 2016 og strækker sig over en årrække.